Wacana Santri

Mengembalikan Ruh Kepenulisan Pelajar

Pelajar merupakan predikat yang diberikan kepada orang yang sedang menimba ilmu, mereka terbiasa dengan berbagai hal yang berhubungan dengan proses mencari pengetahuan, mulai dari mendengarkan, membaca, hingga menulis apa yang mereka dapatkan. Pelajar menjadi kaum intelek yang mewarisi semangat para pejuang bangsa. Mereka menjadi penerus para pendahulunya dalam memajukan bangsa. Jika pada masa penjajahan, para pendahulu bangsa berjuang dengan jiwa…

Continue Reading